Vil opgaven være fejlfri efter at være rettet igennem hos KorrekturFix?


Da det er et menneske, der retter opgaven igennem, vil der altid være risiko for fejl. Du kan dog forvente korrekturlæsning af høj kvalitet, som vil være tilnærmelsesvis fejlfri. Herunder kan du se et eksempel på en tekst før/efter både standard- og udvidet korrekturlæsning.

Eksempel før korrekturlæsning:


Potentielle indtrængere:
Nye indtrængere, kan betyde nuværende virksomheder mister markedsandel og profit. Det er derfor det er vigtig at se på, hvor stor sandsynligheden for nye indtrængere er for de nuværende virksomheder. Det der er medvirkende til at gøre et marked attraktivt for nye indtrængere kommet an på, hvor store barriererne er for branchen. Et eksempel på en barriere kan være mængden af kapital der skal investeres før virksomheden overhovedet, kan begynde produktionen. En anden barriere kan være de nuværende virksomheders stordriftsfordele, som kan være medvirkende til nye trænger ikke opnår den ønskede profit.

Med standard korrektur:


Potentielle indtrængere:
Nye indtrængere kan betyde, nuværende virksomheder mister markedsandel og profit. Det er derfor, det er vigtigt at se på, hvor stor sandsynligheden for nye indtrængere er, for de nuværende virksomheder. Det der er medvirkende til at gøre et marked attraktivt for nye indtrængere kommer an på, hvor store barriererne er for branchen. Et eksempel på en barriere kan være mængden af kapital, der skal investeres, før virksomheden overhovedet kan begynde produktionen. En anden barriere kan være de nuværende virksomheders stordriftsfordele, som kan være medvirkende til, nye indtrængere ikke opnår den ønskede profit.

Med udvidet korrektur:


Potentielle indtrængere:
Nye indtrængere kan betyde, at nuværende virksomheder mister markedsandele og profit. Det er derfor vigtigt at se på, hvor stor risiko der er for nye indtrængere. Hvad der gør et marked attraktivt for nye indtrængere afhænger af, hvor store barrierer der er. Et eksempel på en barriere kan være mængden af kapital, som skal investeres, før virksomheden kan påbegynde produktion. En anden barriere kan være de etablerede virksomheders stordriftsfordele, som kan resultere i, at nye indtrængere ikke kan opnå den ønskede profit.