Her tilbydes korrekturlæsning til lave priser. Priserne er som følgende: 10 kr. pr. normalside for standard korrektur, og 20 kr. pr. normalside for udvidet korrektur.
En normalside er her 2400 anslag med mellemrum. I dit Word dokument kan du se antal anslag ved at klikke på ord nederst i venstre hjørne.

Hvad får du ud af det?

En opgave med akademisk sprog og korrekt tegnsætning vil give læseren et godt indtryk fra start, og vil sandsynligvis resultere i en højere karakter, end hvis du ikke havde benyttet dig af korrekturlæsning. Dette bekræftes af kunder, som generelt har opnået højere en karakter, efter brug af den tilbudte korrekturlæsning. KorrekturFix vil derfor være relevant for de fleste studerende på gymnasier eller videregående uddannelser. Under fejlfri korrekturlæsning kan du se et eksempel på begge produkttyper, og dermed vurdere hvilken variant, der passer bedst til dig.

Du vedhæfter dit dokument ved kassen, og får det retur på mail, når det er rettet igennem.

Computer hvorpå der kan læses korrektur

Dit dokument vil blive rettet igennem indenfor 1-3 hverdage. Det vil altid blive rette igennem hurtigst muligt. Hvis du har en deadline, og derfor skal have dokumentet rettet igennem til et bestemt tidspunkt, kan du altid kontakte mig på mail for en specifik aftale. Se nærmere under kontakt.

Du kan følge KorrekturFix på Instagram, for at blive opdateret omkring nyheder og eventuelle rabatkoder.